Elektrokauter
vysokofrekvenční elektropřístroj,
který slouží k provádění chirurgických zákroků řezem, koagulací nebo jejich kombinací.
Raypex 5
apexlokátor - pro přesné stanovení pracovní délky kořenového kanálku

   
Reciproc silver
přístroj používaný v endodoncii pro preparaci v kořenovém kanálku
Capmix 3M ESPE univerzální míchací přístroj pro kapslové materiály.
   
Ultrazvuk
přístroje využívající ultrazvukové technologie k odstranění zubního kamene,
u ošetření kořenových kanálků.
Kofferdam
tenká latexová fólie, která se používá k zajištění suchého pracovního pole. Zvyšuje  komfort práce lékaře a taky komfort ošetření u pacienta. Nejčastěji ho používáme u endodontického ošetření zubů, u zhotovování kompozitních výplní a při fixaci některých protetických prací.
   
Lupové brýle
Pomocí lupových brýlí v zubním lékařství nám takto zpřístupněné zvětšené operační pole zobrazuje detailnější práci a vede nás
k preciznější preparaci kavit pro výplně nebo v ošetřování kořenových kanálků,
tzv. endodoncii

Ortopantonogram (OPG) je rentgenový přístroj, pro zhotovení kvalitních panoramatických snímků s použitím co nejnižší radiační dávky.
   
Intraorální rentgen - radioviziografie - digitální rentgenový přístroj
Intraorální rentgen se využívá nejen pro bezchybnou diagnostiku (zhotovení skusových snímků pro včasnou detekci kazu), ale i pro odvedení kvalitní a přesné práce.
Jeho umístění umožňuje snímkovat pacienta přímo na zubním křesle a využít tím přístroj v průběhu práce ke kontrole její dokonalosti, např. při ošetření kořenových kanálků a ke kontrole přesnosti fixních protetických prací.